Денеска на Клиниката за taumatologiju Загреб, Draškovićeva 19, талкаа женски Зденка Ladušić Hamzir, 81 години, облечен во сино - зелена наметка со црн елек и црна чанти. Дамата со деменција и бавно се движат.

Ве молиме граѓаните ако го видат на 01-4697-143 или полицијата на 192.