Израелско знаме

Од вкупната еврејска националност 184 гласачи запишани во Избирачкиот список во Загреб, гласањето се приближуваше 33 избирачи или 17,93%, од кои на гласачките ливчиња гласаа 33 избирачи или 17,93%.

Валидните листи беа 33, или 100,00%. Неважечки гласачки ливчиња 0, или 0,00%.

Сања Зоричиќ Табаковиќ и нејзиниот заменик Дина Шосбергер Стампалија беа единствените кандидати и ги зедоа сите гласови. Бидејќи немаше вистински избор, одговорот од речиси 18 проценти е повеќе од добар. Можеби затоа што Евреите, како и Полјаците и Русите, кои постигнаа највисоко ниво на исклученост на овие малцински избори во Загреб, само жени имаа кандидати.