Украина знаме

Од вкупниот 308 гласачите украинскиот националност запишани во Избирачкиот список во Загреб, гласањето се приближуваше 58 избирачи или 18,83%, од кои на гласачките ливчиња гласаа 58 избирачи или 18,83%.

Валидните листи беа 57, или 98,28%. Неважечки гласачки ливчиња 1, или 1,72%.
ВИКТОР ФИЛИМА и неговиот заменик МАРИЈА МЕЛЕШКО победија на изборите 41, Славко Бурда и неговиот заменик Наталија Павичиќ 16, за Украинците да ги претстават Филима и Мелешко.