Турско знаме

Од вкупниот 69 гласачите од турско етничко малцинство запишани во Избирачкиот список во Загреб, гласањето се приближуваше 5 избирачи или 7,25%, од кои на гласачките ливчиња гласаа 5 избирачи или 7,25%.

Валидните листи беа 5, или 100,00%. Неважечки гласачки ливчиња 0, или 0,00%.

Само Бари Ахмед и неговиот заменик Теута Ахмад се натпреваруваа за претставници на турското национално малцинство во градот Загреб. Тие се сите гласови, и дека таквите проценти на неодамнешните локални избори во Турција победи, и Ердоган, нема да има мора да ги поништат изборите. Но, неговата партија во Турција сé уште има контра-кандидати, додека во Турците, политички, тие не учествуваа.