Италијански знаме

Од вкупниот 301 гласачите италијанската национално малцинство запишани во Избирачкиот список во Загреб, гласањето се приближуваше 33 избирачи или 10,96%, од кои на гласачките ливчиња гласаа 33 избирачи или 10,96%.

Валидните листи беа 33, или 100,00%. Неважечки гласачки ливчиња 0, или 0,00%.

За италијанскиот претставник беше номиниран само Оскар Арлант, а неговиот заменик Ецио Козловиќ. Неизвесноста на овие избори не беше како што беше во Италија, така што двајца од нив лесно освоија 100 процент од гласовите.