Словачкото знаме

Од вкупниот 172 гласачите Словачка запишување малцинство во Избирачкиот список во Загреб, гласањето се приближуваше 14 избирачи или 8,14%, од кои на гласачките ливчиња гласаа 14 избирачи или 8,14%.

Валидните листи беа 14, или 100,00%. Неважечки гласачки ливчиња 0, или 0,00%.

За претставниците на националните малцинства Словачка во Загреб застане на само Златко Jevak и неговиот заменик Durdica суша, така што тие ги добијат сите 14 гласови.