Руско знаме

Од вкупниот гласачите 300 Руски национално малцинство запишани во Избирачкиот список за гласање во Загреб се пристапи 107 избирачи или 35,67%, од кои на гласачките ливчиња гласаа 107 избирачи или 35,67%.

Валидните листи беа 107, или 100,00%. Неважечки гласачки ливчиња 0, или 0,00%.

Русите, како Полјаците, избраа помеѓу жените, но битката не беше толку неизвесна. Галина Ковачевиќ и нејзиниот заменик Ана Mišar освои двојно повеќе гласови од неговиот противкандидат: Светлана Маринов и неговиот заменик Ирина Миронова перници. Ковачевиќ и Мишар добија 72 глас, а Маринов и Блажина 35 гласови.