Знаме на Русија во Хрватска - руско знаме

Од вкупниот 128 гласачите рутенска национално малцинство запишани во Избирачкиот список во Загреб, гласањето се приближуваше 21 избирачи или 16,41%, од кои на гласачките ливчиња гласаа 21 избирачи или 16,41%. Валидните листи беа 21, или 100,00%. Беше неважечки гласачки ливчиња или 0 0,00%.

Единствените кандидати за избор на претставници на рутенска националните малцинства во градот Загреб беа Михајло Тимко и неговиот заменик Марија Blotnej. Тие ја добија сите гласови.