Бугарско знаме

Од вкупниот 93 гласачите бугарската народност запишани во Избирачкиот список во Загреб, гласањето се приближуваше 2 избирачи или 2,15%, од кои на гласачките ливчиња гласаа 2 избирачи или 2,15%.

Валидните листи беа 2, или 100,00%. Неважечки гласачки ливчиња 0, или 0,00%.

Раско Иванов неговиот заменик PRVAN Парванов, исто така стана претставници на бугарското национално малцинство во Загреб со својот глас, бидејќи се претпоставува дека тие се и да гласаат, кога тие веќе се стои.