ХСЛС Загреб

На 22. седница на Градското собрание на градот Загреб, одржана во 18. Април 2019. повеќето од нив го покренаа предлогот за продажба на земјиште на приватна компанија за обединување на повеќе од една честичка во една за изградба на минерални отпади и рециклирање градежен отпад.

Можно е да се користи истата честичка за да се инсталира градежен материјал дробилката во урбана населба. И покрај противењето на граѓаните и локалната самоуправа на градот Стењевец, што постојано е пријавено на терен, одлуката е донесена од пратениците на мнозинските партии по совет на градоначалникот.

Со овој акт, изградената железничка пруга е легализирана и на исти лотови кои се предмет на продажба. Потребите за здравствен дом, градинка и училиште се помалку приоритетни отколку склад за минерални суровини што ќе го намали квалитетот на животот на граѓаните во западниот дел на градот и ќе влијае на нивното здравје.