Српка Наташа со група ученици во Загреб. Традиционално, на крајот од секоја учебна година, тие одат на еднодневна посета, а оваа година е главниот хрватски град каде што сѐ уште не се дојдени. Тие остануваат само еден ден, но планираат да го користат добро.