Tianyi и вентилатор, татко и ќерка од Кина, во Загреб дојде со група на кинески. Туристички водичи. Во Загреб тие останаа кратко затоа што го посетиле и други делови на Хрватска, меѓу другото, и Plitvice езера. Наводно, Хрватска и во целиот регион се повеќе станува интересна туристичка дестинација меѓу кинески.