Американец Треј пристигна во неделата во Загреб. Овде останува краток, но има намера да го посети брегот, како и другите земји, како што вели поранешна Југославија. Досега има добар дел од светот, но тој никогаш порано не е тука. Тој го сака, вели тој - храната е вкусна, прифатлива, пријателска и, изненадена од тоа, сите зборуваат англиски многу добро, така што нема проблем со разбирање.