Лейси и Деклан, канадски и ирски, ги трошат своите одмори во Хрватска, а исто така го посетија Загреб. Сите заедно, тие остануваат една недела. И тие се повеќе од среќни, велат тие - имаат каде да одат, имаат нешто да видат, храната е повеќе од вкусна и цените се прифатливи.