Новоплената полска двојка Јоана и Михал ја одбраа Хрватска за нивниот прв заеднички одмор. Во нашиот прекрасен ден тие останаа на 10 дена и го оставија последниот ден да го посетат Загреб. Беше убаво, забавно и жешко.